ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
(รอบโควตา)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 2.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง ด่วนที่สุด!!!
ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 11.30 น. - 13.30 น. ให้น.ศ. ชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและสมทบ ทุกสาขาวิชา นำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร จุฑาธุช หากน.ศ.คนใดไม่สามารถมารับบัตรได้ในวันและเวลาดังกล่าว น.ศ.สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา สี่แยกพระยาศรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2559
 3.วิทยาลัยเพาะช่าง
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวการศึกษาได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
 4.ตารางสอบกลางภาค วิทยาลัยเพาะช่าง 1/2559
-
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
 5.รายชื่อนักศึกษาตั้งแต่ปี 50-59 วิทยาเขตวังไกลกังวล
ข้อมูล 10 ปี ย้อนหลัง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา