ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ : ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกท่านเข้าแก้ไขประวัตินักศึกษา เพื่อเพิ่มข้อมูลตาม สกอ.(ด่วนที่สุด)(ด่วนที่สุด)
ประกาศ : ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกท่านเข้าแก้ไขประวัตินักศึกษา เพื่อเพิ่มข้อมูลตาม สกอ.(ด่วนที่สุด) นักศึกษาทุกพื้นที่ ทุกคนให้ทำงานแก้ไขประวัติเพื่อเพิ่มประวัติตาม สกอ. กำหนด 1.รหัสบัตรประชาชนบิดา 2.รหัสบัตรประชาชนมารดา 3.รหัสบัตรประชาชนผู้ปกครอง
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศ !! งดให้บริการงานทะเบียนฯ เฉพาะพื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล พื้นที่ศาลายา /
เนื่องด้วยติดภาระกิจงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557
*** งดการติดต่อตามวันดังนี้ ***
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 3.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 4.ประกาศ :นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2558 รอบแรก (พื้นที่ศาลายา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ /
คณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบแรก)
****สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท และนำใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) / เอกสารใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
************ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น***********
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา