ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูประกาศรายชื่อ และประกาศแนบท้าย กำหนดการรายงานตัว
และการลงทะเบียนได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 2.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น) ประจำปีการศึกษา 2558 (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา รอบรับตรง และรอบเพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2558 ได้ที่นี้
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 3.ตารางเรียนปรับพื้นฐานโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2558 (พื้นที่ศาลายา)
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2557
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตาและรอบรับตรง)
สามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 4.ประกาศ การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 2/2557 ( 4 พื้นที่)(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย - 3 พ.ค. 2558
หมายเหตุ 1. หากนักศึกษาไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาจะไม่สามารถดูเกรดได้
2. นักศึกษาจะต้องประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่มีชื่อในรายวิชานั้น (หากประเมินอาจารย์ไม่ครบทุกท่านระบบประเมินจะขึ้นว่าท่านยังไม่ประเมิน)
3. นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาต่อไปได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2558
 5.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา เพื่อรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่อดำเนินการเสร็จให้นำเอกสารกลับมาส่งห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 6.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 7.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 8.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา