ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับผู้สมัคร online (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2557
 2.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 3.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 1 (สอบครั้งที่ 2 ภาคปกติ วันเสาร์ 7 มกราคม 2558 และวันอาทิตย์ 8 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 4.ผู้สมัครสอบ On Line รอบรับตรง วิทยาลัยเพาะช่าง
ผู้ที่สมัครสอบ On Line วิทยาลัยเพาะช่าง ให้ผู้สมัครสอบส่งหลักฐานดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อ 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อ 3. สำเนาสลิปการจ่ายผ่านธนาคาร 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ส่งมาที่ ฝ่ายงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง เลขที่ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หมายเหตุ หากผู้สมัครคนใดไม่จัดส่งหลักฐาน ทางวิทยาลัยเพาะช่างจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
ประกาศโดย   Anawat Choo   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 5.ขยายเวลาประเมินอาจารย์ภาคการศึกษาที 1/2557 ทั้ง 4 พื้นที่
นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ระบบจะเปิดให้ประเมินในวันที่ 18 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   พัฒน์นรี มะกรวัฒนะ   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา