ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา)(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการสอบสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศเกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
 2.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในการการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ สามารถตรวจสอบรายชื่อตามที่ติดประกาศหน้าห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา และดำเนินการขอรับเอกสารแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กำหนดวันส่งเอกสารขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาดำเนินการส่งก่อนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
 3.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖(ด่วน)
๑. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)

๒. ประกาศการกำหนดการและแต่งกายบัณฑิต (แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๓. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖
(แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)

๔. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๕. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๖. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๗. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญเกียตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๘. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๙. แผนผังที่นั่งบัณฑิตในหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๑๐. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มทร.ธัญบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

๑๑. แผนผังจุดรับรายงานตัวบัณฑิตและจุดเดินแถวบัณฑิต ณ มทร.ธัญบุรี
(ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2557
 4.รายชื่อนักศึกษาทั้งหมด วิทยาเขตวังไกลกังวล
สำหรับนักศึกษา-อาจารย์ หรือบุคลากรที่ต้องการรายชื่อนักศึกษานะครับ สามารถโหลดได้จากลิงค์นี้นะครับ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา