ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเกณฑ์การสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
สามารถดูเกณฑ์การสมัครโควตาได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2558
 2.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบโควตา)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2558
 3.ประกาศ ตารางสอบเทียบโอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 1 วิทยาเขตวังไกลกังวล
ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2558
ภาคพิเศษ ศูนย์ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2558
 4.ใบแจ้งการชำระเงิน ภาคพิเศษ วิทยาเขตวังไกลกังวล
เอกสารใบแจ้งการชำระเงินนักศึกษาการบัญชีปี 4 ภาคพิเศษ ราชบุรี
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2558
 5.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา