ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศปิดระบบ เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2558 (เฉพาะพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558 สามารถเข้าดูผลการศึกษาและเริ่มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ

1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2558 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป (ตามปฏิทินการศึกษา)

2. นักศึกษาที่ลืมรหัสผ่าน ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์
ประกาศโดย   งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 2.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 3.ประกาศ :นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2558 รอบแรก (พื้นที่ศาลายา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ /
คณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบแรก)
****สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท และนำใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) / เอกสารใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
************ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น***********
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 4.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 พื้นที่ศาลายา
(ด่วนที่สุด)
กด LINK เพื่อดูรายชื่อและกลุ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้นฐาน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ, คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 5.ประกาศงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา