ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศพื้นที่ศาลายา (เรียนปรับพื้นฐาน)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปี 2556 ที่เรียนปรับพื้นฐานไม่ผ่าน จะต้องเรียนปรับพื้นฐานใหม่ และเริ่มชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานได้ที่กองคลังเท่านั้น) หมายเหตุ ให้นักศึกษาดูประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2557
 2.ประกาศพื้นที่วังไกลกังวล (เรียนปรับพื้น) ตรวจสอบรายชื่อปรับพื้นคลิ๊กที่นี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2557 (สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ผ่านการเรียนเพิ่มพูนความรู้ในปี 2556)
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2557 (รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาโควตา สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม)
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 22 พ.ค. 2557 (รายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษารอบโควตา ทุกสาขาวิชา)
หมายเหตุ ให้นักศึกษาดูประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนโดยการคลิ๊กที่หัวข้อ 3
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 3.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาภาคพิเศษ (ราชบุรี วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาภาคพิเศษ (ราชบุรี วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา