ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ วันเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
เริ่มเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2560
เวลาเรียน 9:00 – 16.00 น. วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 (โควตาเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 3.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Click here!!
-
ประกาศโดย   Pohchang Registrar   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2559
 4.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข Click here!!
-
ประกาศโดย   Pohchang Registrar   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 5.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง การส่งผลการเรียน 1/2559 Click here!!
-
ประกาศโดย   Pohchang Registrar   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2559
 6.ประกาศวิทยาลัยเพาะช่าง เรื่อง การผ่อนผันทหาร ปี 2560 Click here!!
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงาน ชั้น 2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2559
 7.วิทยาลัยเพาะช่าง
อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวการศึกษาได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา