ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดระบบงานทะเบียนชั่วคราว(เฉพาะพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล จะทำการปิดระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อทำการประมวลผลการศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถใช้ระบบงานทะเบียนได้ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 (วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคามความเหมาะสม)
ประกาศโดย   นายกอบชัย แช่มช้อย   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2558
 2.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (EN 001) กลุ่มเรียน 4-33
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MA 001) กลุ่มเรียน 4-33
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 3.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 2558 (พื้นที่ศาลายา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2557
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 4.ปิดระบบงานทะเบียนชั่วคราว(เฉพาะพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 นี้เป็นต้นไป พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จะทำการปิดระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อทำการประมวลผลการศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถใช้ระบบงานทะเบียนได้ชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
* สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าในปีการศึกษา 2558 ทุกสาขาวิชา ให้นำส่งสำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ที่มีวันสำเร็จการศึกษาและผู้อำนวยการลงนาม จำนวน 2 ใบ ได้ที่งานทะเบียนและฐานข้อมูล อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พฤษภาคม 2558 นี้ *
ประกาศโดย   กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2558
 5.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น) ประจำปีการศึกษา 2558 (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา รอบรับตรง และรอบเพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2558 ได้ที่นี้
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 6.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 7.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 8.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา