ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)
(ด่วนที่สุด)
กรุณาดูประกาศรายชื่อ และประกาศแนบท้ายผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
เพื่อประโยชน์และสิทธิของตนเองได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th/
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 พื้นที่ศาลายา
(ด่วนที่สุด)
ประกาศการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้นฐาน)
รายชื่อและกลุ่มเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ,
คณะบริหารธุรกิจ

- วิชาคณิตศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 - 20) เรียนรวม 3 คณะ
- วิชาภาษาอังกฤษ (กลุ่มที่ 1 - 20) เรียนรวม 3 คณะ
- วิชาคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (กลุ่มที่ 21) เรียนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- วิชากลศาสตร์ (กลุ่มที่ 1) เรียนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559

- วิชาวาดเส้น (กลุ่มที่ 1 - 4) เรียนเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทุกสาขาวิชา มี 2 สาขาวิชาที่ไม่ต้องเรียน ดังนี้
1. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559

ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ
- กลุ่มที่ 1 -4
- กลุ่มที่ 5 - 8
- กลุ่มที่ 9 - 12
- กลุ่มที่ 13 - 16
- กลุ่มที่ 17 - 20
- กลุ่มที่ 21 - 24
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6000 ต่อ 2301, 2310
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 3.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
(ด่วนที่สุด)
1. คณะบริหารธุรกิจ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
2. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559
3. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559 และ
วิชาภาษาไทย วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2559 และ
วิชากลศาสตร์ วันที่ 13 - 24 มิ.ย. 2559
(งานทะเบียนนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 032-618518-9)
ประกาศโดย   kobchai   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 4.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2559
 5.ปิดระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษา(เฉพาะพื้นที่วังไกลกังวล)(ด่วนมาก)
เนื่องจากงานทะเบียนวิทยาเขตวังไกลกังวลอยู่ในช่วงประมวลผลการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษาจะไม่สามารถใช้งานระบบทะเบียนหน้าเว็บได้ โดยจะสามารถเข้าใช้งานเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2558 และดูผลการศึกษาที่ 2/2558 ได้ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ
13.00 น. เป็นต้นไป (วันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
ประกาศโดย   kobchai   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 6.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบเพิ่มเติม)
(ด่วน)
สามารถดูกำหนดการสมัครสอบคัดเลือก คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2559
 7.ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเพาะช่าง
-
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 8.แจ้งรายละเอียดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและรับจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2559
 9.ประกาศงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา