ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 (พื้นที่ศาลายา)
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ และภาคสมทบ นักศึกษากรอกประวัติเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบแจ้งยอดไปชำระเงินผ่านธนาคารได้
หมายเหตุ ให้นักศึกษากดที่ปุ่มผลการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งยอดทางซ้ายมือ ส่วนรายวิชาเรียนนักศึกษาจะมาลงทะเบียนเรียนตอนเปิดเทอม
ประกาศโดย   พัฒน์นรี มะกรวัฒนะ   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูประกาศรายชื่อ และประกาศแนบท้าย กำหนดการรายงานตัว
และการลงทะเบียนได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 3.กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)
สามารถดูกำหนดการรับสมัคร/คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
และวุฒิที่รับเข้าศึกษาได้ในหัวข้อ ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 4.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ที่ห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา เพื่อรับเอกสารขอสำเร็จการศึกษาไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเมื่อดำเนินการเสร็จให้นำเอกสารกลับมาส่งห้องทะเบียน พื้นที่ศาลายา ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2558
 5.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 6.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 7.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา