ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) ที่สำเร็จการศึกษา 3/2557 (ภาคฤดูร้อน)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ภาคฤดูร้อน) สามารถขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) และดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท **** ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2558
 2.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา