ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559
(รอบ Admissions)
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรหัสประจำตัวนักศึกษา และข้อมูลการรายงานตัวได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2559
 2.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับปริญญา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 3.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษารอบรับตรง (เพิ่มเติม)
1. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 4 - 15 ก.ค. 2559
2. วิชาภาษาไทย วันที่ 18 - 22 ก.ค. 2559
(วิชาภาษาไทยเรียนเฉพาะคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
*งานทะเบียนนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 032-618518-9*
ประกาศโดย   kobchai   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2559
 4.ประกาศ :นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2558 รอบแรก (พื้นที่ศาลายา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ /
คณะบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบแรก)
****สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท และนำใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยื่นขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) / เอกสารใบรับรองสภามหาวิทยาลัย
************ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น***********
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2559
 5.กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 พื้นที่ศาลายา
(ด่วนที่สุด)
กด LINK เพื่อดูรายชื่อและกลุ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้นฐาน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ, คณะบริหารธุรกิจ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 6.ตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเพาะช่าง
-
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2559
 7.ประกาศงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนได้ที่ www.pohchang.rmutr.ac.th/register
ประกาศโดย   Poh-Chang Registrar   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา