ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศพื้นที่ศาลายา (เรียนปรับพื้นฐาน)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปี 2556 ที่เรียนปรับพื้นฐานไม่ผ่าน จะต้องเรียนปรับพื้นฐานใหม่ และเริ่มชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป (นักศึกษาชำระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานได้ที่กองคลังเท่านั้น) หมายเหตุ ให้นักศึกษาดูประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2557
 2.กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบรับตรง)(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 - วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
1. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2.คณะบริหารธุรกิจ
3.คณะศิลปศาสตร์
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4.วิทยาลัยเพาะช่าง
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบสามารถดูกำหนดการสอบและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2556
 3.ประกาศพื้นที่วังไกลกังวล (เรียนปรับพื้น)
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2557 (สำหรับนักศึกษาเก่าที่ไม่ผ่านการเรียนเพิ่มพูนความรู้ในปี 2556) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2557 (รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาโควตา สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 22 พ.ค. 2557 (รายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษารอบโควตา ทุกสาขาวิชา) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 25 ก.ค. 2557 (รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษารับตรง และสกอ. สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม) รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 15 ส.ค. 2557 (รายวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษารับตรง และสกอ. ทุกสาขาวิชา) หมายเหตุ ให้นักศึกษาดูประกาศรายชื่อกลุ่มเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2557
 4.ตรวจสอบรหัสนักศึกษาภาคพิเศษ (ราชบุรี วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาภาคพิเศษ (ราชบุรี วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา