ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) ที่สำเร็จการศึกษา 2/2557(ด่วนที่สุด)
*** นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่ศาลายา) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์(TRANSCRIPT) และดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ***
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2558
 2.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (EN 001) กลุ่มเรียน 4-33
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MA 001) กลุ่มเรียน 4-33
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 3.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาเก่า ปีการศึกษา 2558 (พื้นที่ศาลายา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2557
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 4.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น) ประจำปีการศึกษา 2558 (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา รอบรับตรง และรอบเพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2558 ได้ที่นี้
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 5.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 6.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 7.ประกาศงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (รอบที่ 1) อนุมัติจบในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ให้มาติดต่อขอรับ ใบแสดงผลการเรียน ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา