ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ :: นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่สำเร็จการศึกษา 1/2557 (รอบแก้ I )(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (รอบแก้ I ) สามารถขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT) และดำเนินการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมกับชำระเงิน 1,200 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 2.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 3.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สำหรับผู้สมัคร online (รอบรับตรง) สามารถดูรายละเอียดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2557
 4.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการสอบคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 5.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา