ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางเรียนปรับพื้นฐานโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2558 (พื้นที่ศาลายา)
(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2557
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตาและรอบรับตรง)
สามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 2.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น) ประจำปีการศึกษา 2558 (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2558 (รอบโควตา รอบรับตรง และรอบเพิ่มเติม)
ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน และตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2558 ได้ที่นี้
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2558
 3.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 4.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 5.(วิทยาเขตวังไกลกังวล) ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา