ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 พื้นที่ศาลายา(ด่วนที่สุด)
ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (EN 001) กลุ่มเรียน 4-33
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ (MA 001) กลุ่มเรียน 4-33
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 2.กำหนดการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูกำหนดการได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 3.รหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์ราชบุรี) ภาคพิเศษ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 4.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา