ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
กรุณาดูข้อมูลและรายละเอียด คณะ/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ
เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2558
 2.ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
(รอบโควตาเพิ่มเติมและรอบรับตรง)
(ด่วนที่สุด)
สามารถดูกำหนดการคัดเลือกได้ที่
http://grade.rmutr.ac.th
ประกาศโดย   งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2558
 3.Download เอกสารใบรายชื่อนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุกชั้นปี)
ใบรายชื่อนักศึกษาวิทยาเขตวังไกลกังวล (ทุกชั้นปี)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วังไกลกังวล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 4.ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา